Bortkørsel af grenaffald

"Byens Træer" kører alt grenaffald bort i det omfang, du måtte ønske det. Også større stammer, når de ikke ønskes opskåret til brænde.

Oprydning

“Byens Træer” rydder grundigt op og efterlader aldrig mere end en smule savsmuld.

Opskæring af brænde

“Byens Træer" skærer træ op til brænde i det omfang du måtte ønske.

Fjernelse af stubbe

“Byens Træer” fjerner stubbe, der generer, enten ved manuel opgravning eller med en stubfræser. Stubfræsning er en effektiv løsning der fjerner alt over og under jorden i en dybde på 20-40 cm. Stubben omdannes til en lille forhøjning bestående af jord, træflis og luft, som let kan stampes til omgivelsernes niveau og tilsås med græs eller tilplantes med træer på ny.

Bambus kan med fordel trækkes op med et spil, da det bevarer rodnettet intakt og derfor intet efterlader i jorden. Alternativt kan også dette stubfræses.

Rådgivning

“Byens Træer” rådgiver i alle spørgsmål vedrørende et velfungerende havemiljø med lys, luft, plads og æstetisk tiltalende former under hensyntagen til hvilke muligheder, netop dine træer byder på – her og nu og på sigt.

        MOBIL: 60 60 2400        MAIL: krog1000@hotmail.com         BREV: Thomas Krog - Rughaven 21 - 4000 Roskilde